Certificate de divort

Notarul public este competent a elibera certificat de divorţ cu acordul ambilor soţi şi în cazul în care există copii minori născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi, dacă soţii au convenit asupra tuturor aspectelor referitoare la:
– numele de familie pe care-l vor purta după divorţ;
– exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi;
– stabilirea locuinţei copilului după divorţ;
– modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi copil;
– stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copilului.

Competenţa notarului public: locul căsătoriei sau locuinţa comună a soţilor, în cazul biroului nostru în Bucureşti.

Documente necesare:
– certificate de naştere şi certificat de căsătorie al soţilor în original;
– certificat de naştere copil în original.

Dacă competenţa este dată de locuinţa comună şi aceasta nu rezultă din domiciliul din actul de identitate, trebuie să prezentaţi acte de proprietate ale locuinţei pe care o declaraţi locuinţa comună a soţilor sau în cazul neexistenţei actelor de proprietate, se va întocmi o declaraţie pe propria dvs. răspundere.

Atât la depunerea cererii cât şi la eliberarea certificatului de divorţ este necesar prezenta ambilor soţi. Notarul va da termen de 30 zile pentru eliberarea certificatului de divorţ, timp în care va sesiza autorităţile în vederea efectuării raportului de ancheta socială. Dacă minorul are vârsta de peste 10 ani, notarul public îl va audia. Termenul de 30 zile se poate prelungii numai pentru 2 motive: neajungerea la termenul stabilit a raportului de ancheta socială şi imposibilitatea audierii minorului. Dacă din raportul de anchetă rezultă că înţelegerea soţilor cu privire la exercitarea în comun a autorităţii părinteşti sau privind stabilirea locuinţei minorului NU ESTE în interesul minorului, notarul public va respinge cererea de divorţ.

Certificatul şi convenţia în care se stabilesc toate aspectele cu privire la minor se vor întocmi şi autentifica de notarul public după voinţa părţilor.
În ceea ce priveşte bunurile dobândite în timpul căsătoriei acestea trebuie partajate, dacă părţile solicită acest lucru, însă nu este obligatoriu să se facă concomitent cu eliberarea certificatului de divorţ.

Odată cu eliberarea certificatului de divorţ regimul matrimonial încetează, iar neefectuarea partajului duce ca foştii soţi să rămână coproprietari pe bunurile respective in devălmăşie.

Pentru a încheia actul de partaj este necesar să se prezinte:

  • actele de proprietate;
  • cadastru si intabularea bunurilor imobile;
  • adeverinţă de la Asociaţia de proprietari a blocului (numai în cazul apartamentelor), în sensul că proprietarul nu are debite la întreţinere, cu numele, prenumele şi semnătura administratorului şi preşedintelui Asociaţie;
  • certificat de atestare fiscala.

De asemenea, anterior partajului se autentifică un act de lichidare a regimului matrimonial in care trebuie sa prezentaţi:
– bunurile proprii ale fiecărui soţ;
– datoriile proprii ale fiecărui soţ;
– bunurile comune ale soţilor;
– datoriile comune ale soţilor.

Cuvinte cheie

Program

Luni: 09:30 - 17:00
Marţi: 09:30 - 17:00
Miercuri: 09:30 - 17:00
Joi: 09:30 - 17:00
Vineri: 09:30 - 15:00
Sâmbătă: Închis
Duminică: Închis

Tel: 021.243.36.33
Fax: 021.687.57.07
Mobil: 0722NOTARI (0722668274)
Email: notariat@luxetjustitia.ro