Conventii matrimoniale

În cazul viitorilor soţi alegerea unui regim matrimonial altul decât comunitatea legală, respectiv  comunitate convenţională sau separaţie de bunuri, se va face prin încheierea unei convenţii anterior căsătoriei, aceasta producându-şi efecte de la data încheierii căsătoriei. Convenţia matrimonială încheiată între viitorii soţi poate fi oricând modificată, revocată, înlocuită şi schimbată, până la încheierea căsătoriei.

După cel puţin 1 an de la data încheierii căsătoriei, soţii pot ori de câte ori doresc, să înlocuiască regimul matrimonial existent ori să îl modifice.

Regimul separaţiei de bunuri constă în faptul că fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa bunurilor dobândite înaintea încheierii căsătoriei, precum şi a celor pe care le dobândeşte în nume propriu după această dată.

Regimul comunităţii convenţionale se aplică atunci când, prin convenţie matrimonială, soţii derogă de la dispoziţiile comunităţii legale (fără însă a adopta regimul separaţiei de bunuri).

Cuvinte cheie

Program

Luni: 09:30 - 17:00
Marţi: 09:30 - 17:00
Miercuri: 09:30 - 17:00
Joi: 09:30 - 17:00
Vineri: 09:30 - 15:00
Sâmbătă: Închis
Duminică: Închis

Tel: 021.243.36.33
Fax: 021.687.57.07
Mobil: 0722NOTARI (0722668274)
Email: notariat@luxetjustitia.ro